Kontakt

V případě dotazů neváhejte kontaktovat laboratorní sekci ČHS ČLS JEP prostřednictvím její vedoucí:

MUDr. Dana Mikulenková
Vedoucí Morfologicko-cytochemické laboratoře ÚHKT
U nemocnice 1, Praha 2
tel: 221 977 411, 774 500 090
e-mail: dana.mikulenkova@uhkt.cz