Archiv doporučení 2017

Referenční meze pro koagulační stanovení u dětí a dospělých

Verze: 4
Platnost od: 1.3.2017
Archivováno: 29.6.2017

Stanovisko ČHS ČLS JEP k uvolňování výsledků z hematologické laboratoře

Verze: 3
Platnost od: 1.2.2015
Archivováno: 15.5.2017

Vnitřní kontrola kvality měření krevních obrazů na hematologických analyzátorech

Verze: 4
Platnost od: 13.6.2016
Archivováno: 1.3.2017

Referenční meze pro koagulační stanovení u dětí a dospělých

Verze: 3
Platnost od: 22.11.2013
Archivováno: 1.3.2017

Přejít nahoru