Archiv doporučení 2019

Příprava a barvení nátěru periferní krve a aspirátu kostní dřeně, včetně kontrolní činnosti

Verze: 1
Platnost od: 1.1.2014
Archivováno: 11.12.2019

Kontrola kvality mikroskopického hodnocení rozpočtu leukocytů a morfologie buněk v nátěru periferní krve

Verze: 1
Platnost od: 1.2.2014
Archivováno: 11.12.2019

Postup při hodnocení nátěru periferní krve

Verze: 1
Platnost od: 1.1.2014
Archivováno: 11.12.2019

K vyjadřování výsledku protrombinového testu

Verze: 2
Platnost od: 1.3.2015
Archivováno: 11.12.2019

Schistocyty – identifikace, kvantifikace a diagnostický přínos

Verze: 1
Platnost od: 1.5.2014
Archivováno: 11.12.2019

Stabilita a transport primárních vzorků biologického materiálu do hematologické laboratoře

Verze: 1
Platnost od: 1.9.2012
Archivováno: 11.12.2019

Stanovisko ČHS ČLS JEP k auditním a akreditačním činnostem – posuzovatel odbornosti 818

Verze: 2
Platnost od: 30.4.2013
Archivováno: 11.12.2019

Stanovisko ČHS ČLS JEP k uvolňování výsledků z hematologické laboratoře

Verze: 5
Platnost od: 26.2.2018
Archivováno: 20.2.2019

Doporučení ČHS ČLS JEP Nepodkročitelná minima odbornosti 818

Verze: 9
Platnost od: 1.4.2016
Archivováno: 20.2.2019

Přejít nahoru