Aktuality: Kontrola kvality

Aktuality Laboratorní sekce České hematologické společnosti ČLS JEP, které souvisí s problematikou kontroly kvality, doporučeními k ní apod.

Přejít nahoru