Archiv doporučení 2018

Referenční meze pro koagulační stanovení u dětí a dospělých

Verze: 6
Platnost od: 21.6.2018
Archivováno: 20.12.2018

Referenční meze pro koagulační stanovení u dětí a dospělých

Verze: 5
Platnost od: 1.7.2017
Archivováno: 21.6.2018

Referenční meze krevního obrazu (KO), retikulocytů (RET), normoblastů (NRBC) a diferenciálního rozpočtu leukocytů (DIF) u dětí

Verze: 2
Platnost od: 1.3.2015
Archivováno: 4.5.2018

Doporučení ČHS ČLS JEP Hodnocení nátěru aspirátu kostní dřeně

Verze: 1
Platnost od: 1.2.2016
Archivováno: 26.2.2018

Doporučení ČHS ČLS JEP Referenční meze myelogramu dospělých

Verze: 1
Platnost od: 1.11.2017
Archivováno: 26.2.2018

Stanovisko ČHS ČLS JEP k tzv. kritickým hodnotám

Verze: 2
Platnost od: 30.4.2013
Archivováno: 26.2.2018

Stanovisko ČHS ČLS JEP k uvolňování výsledků z hematologické laboratoře

Verze: 4
Platnost od: 15.5.2017
Archivováno: 26.2.2018

Přejít nahoru