Zveřejnění zápisu ze schůze 29.11.2019

12 prosince, 2019

9,45 -13,00; ÚHKT, budova B, seminární místnost, 4. NP

Přítomni (bez titulů): Hrdinová, Malíková, Mikulenková, Hrachovinová, Matýšková, Opravilová, Smetana, Sadílek, Zavřelová, Jelínková, Pecka, Řeháková, Šigutová, Pulcer, Vytisková, Slavík, Rosenauerová, Bradáčová, Slavíčková, Krištofová

Omluveni (bez titulů): Amborská, Bourková, Juráňová, Roučková, Mikešová, Radinová, Fátorová, Erbenová, Kneiflová, Chasáková, Charvát

Hosté (bez titulů): Bártů, Černý, Tokár, Zelený, Kurková, Víková, Schwarzová, Trnavská

 1. Zahájení a kontrola zápisu minulé schůze LS ČHS z 27. 9. 2019 (Mikulenková) – bez připomínek
 2. Zápis z 6. schůze výboru ČHS z 4. 11. 2019 (Mikulenková) – viz www stránky Společnosti:
  1. upozornění na novou evropskou laboratorní legislativu (EU Medical Device Legislation);
  2. 2. Český hematologický a transfuziologický sjezd – Olomouc – 16. – 19. 5. 2021;
  3. XXXII. Celostátní pracovní konference laborantů a sester – Pálava 2020.
 3. Návrh na změny v katalogu prací pro nelékařské zdravotnické pracovník (Mikulenková) – připomínky na změnu na MZ odeslány 25. 10.
 4. Informace o založení nové Sekce pro hemostázu a trombózu ČHS JEP 6. 11. 2019 – předseda Doc. MUDr. J. Blatný, CSc.
 5. Informace ze schůzky RAKL 19. 11. 2019 (Malíková) – zápis přílohou
  1. Diskuse složených úvazků pro hematologii.
  2. Návrh prof. Jabora – prodloužit intervaly auditů NASKL z 2 na 3 roky.
  3. Problematika POCT.
  4. NASKL návrh na vyhlášení cestovních grantů pro hematology do 35 let.
  5. Hlášení výsledků život ohrožujících nálezů – v návrhu NASKL je řídit se eskalační politikou a 15 minut zkoušet sehnat sestru, 15 minut ošetřujícího lékaře, 15 minut vedoucího zařízení, poté volat policii ČR; za hematologii nutné kontaktovat MUDr. Šonka s dotazem, jak v laboratorním provozu reagovat (Mikulenková).
 6. Informace z jednání OV ML ČIA 30. 10. 2019 (Charvát/Mikulenková) – stále nedostatek odborných posuzovatelů za hematologii; na harmonizační schůzce 22. 11. 2018 projednávány kompetence odborných posuzovatelů pro hematologii a pro transfuzní lékařství – pro možnost posuzovat je nutné vyžádat si souhlas obou odborností.
 7. Nové doporučení POCT v hematologii (Pulcer) – informace o připomínkách – diskuse – opravené doporučení bude rozeslané k závěrečné kontrole a odsouhlasení do 6.12.2019; dále bude posláno ke schválení na výbor ČHS (Mikulenková).
 8. Nové registrační listy na tělní tekutiny (Slavík) – připomínky do 6. 12. 2019 Slavíkovi.
 9. Nový registrační list pro IPF (Slavík) – návrh bude rozeslán – nutné zjistit přibližně počet vyšetření/rok – připomínky do 6. 12. 2019 Slavíkovi.
 10. Doporučení pro minimální laboratorní hematologické vyšetření – dotaz na výbor ČHS (Mikulenková), diskuze během příští schůzky LS.
 11. Doporučení pro auditní a akreditační činnost (Mikulenková, Matýšková, Pecka) z 30. 4. 2013 – revize – bez připomínek.
 12. Kontrola kvality mikroskopického hodnocení rozpočtu leukocytů a morfologie buněk v nátěru periferní krve (Charvát, Matýšková, Mikulenková) z 1. 2. 2014 – revize – bez připomínek.
 13. Doporučení na „Postup při hodnocení nátěru krve…“ z 1. 1. 2014 (Mikulenková, Matýšková, Bourková) – revize – bez připomínek.
 14. Doporučení na „Příprava a barvení nátěru…“ z 1. 1. 2014 (Mikulenková, Bourková, Matýšková) – revize – bez připomínek.
 15. Doporučení pro kvantifikaci a určení schistocytů z 1. 5. 2014 (Mikulenková) – revize – bez připomínek.
 16. Referenční meze KO u dospělých z 1. 3. 2015 (Vytisková) – revize – bez připomínek,
  1. vhodné ale doplnit obsah hemoglobinu v retikulocytech (Ret-He), IPF, IG, IRF – referenční hodnoty pro tyto parametry poslat Vytiskové do 20. 12. 2019,
  2. Zvážit harmonizaci počtu retikulocytů u dětí a dospělých – do 20. 12. 2019.
 17. Doporučení pro transport a stabilitu vzorku z 1. 9. 2012 (Hrachovinová) – revize – bez připomínek.
 18. Doporučení k vyjádření výsledku PT z 1. 3. 2015 (Matýšková, Hrachovinová, Zavřelová) – revize – bez připomínek.
 19. Doporučení pro výpočet nejistot z 23. 2. 2015 – revize (Vytisková).
 20. Plán revizí doporučení z r. 2015 a 2016 – na příští schůzce LS.
 21. Informace Schůze sekce zdravotních laborantů (Trnavská):
  1. katalog prací a změny pro SŠ pracovníky ve zdravotnictví,
  2. návrh na změnu vzdělávání – AKK laborantů (definováno v zákonu 96),
  3. Česká asociace sester – snaha o znovu založení komory všech nelékařských pracovníků (zákon 96),
  4. XXXII. Celostátní pracovní konference laborantů a sester – Pálava 2020, hotel Galant Mikulov – registrace na str. Hanso již nyní; abstrakta do 14. 2., registrace do 15. 3. 2020.
 22. RNDr. Zdeněk Tokár – žádost o členství v LS ČHS – jednohlasně přijat přítomnými 20 členy LS ČHS.
 23. Různé – PDW – využitelnost parametru v klinické praxi × měření hodnoty PDW na analyzátorech. Informace od firmy Abbott – parametr PDW vydávaný z jejich analyzátorů je určený jen pro výzkum.

Termín další schůze LS:

29. 3. 2020, Mikulov

Přejít nahoru