K jednotlivým činnostem

Doporučení ČHS ČSL JEP k externímu hodnocení kvality (EHK) v hematologické laboratořiStanovení odhadu nejistoty v hematologické laboratoři a Stabilita a transport primárních vzorků biologického materiálu do hematologické laboratoře byly dne 15.9.2016 přesunuty mezi obecná doporučení.

Schistocyty – identifikace, kvantifikace a diagnostický přínos

Platnost od: 8.11.2022
S přechodným obdobím do:
8.2.2023

Hodnocení nátěru aspirátu kostní dřeně

Platnost od: 8.11.2022
S přechodným obdobím do:
8.2.2023

Vnitřní kontrola kvality měření krevních obrazů s diferenciálním počtem leukocytů a retikulocytů na hematologických analyzátorech

Platnost od: 1.2.2022
S přechodným obdobím do: 30.4.2022

Platnost od: 20.11.2020
S přechodným obdobím do: 22.2.2021

Postup při hodnocení nátěru periferní krve

Platnost od: 11.12.2019
S přechodným obdobím do: 11.3.2020

K vyjadřování výsledku protrombinového testu

Platnost od: 11.12.2019
S přechodným obdobím do: 11.3.2020

Diagnostika lupus antikoagulans

Platnost od: 1.9.2019

Přejít nahoru