Obecná doporučení

Doporučení pro akreditace jednotlivých vyšetření z odbornosti 818

Platnost od: 16.3.2022
S přechodným obdobím do: 16.6.2022

Stanovení odhadu nejistoty v hematologické laboratoři

Platnost od: 26.1.2022
S přechodným obdobím do: 26.4.2022

Zavedení nového přístroje v hematologické laboratoři

Platnost od: 13.12.2021
S přechodným obdobím do: 14.2.2022

Preanalytika v hematologické laboratoři

Platnost od: 18.6.2021
S přechodným obdobím do: 18.9.2021

Kritické hodnoty základních hematologických vyšetření a jejich telefonické hlášení

Platnost od: 1.6.2021
S přechodným obdobím do: 1.9.2021

Doporučení ČHS ČSL JEP k externímu hodnocení kvality (EHK) v hematologické laboratoři

Platnost od: 17.6.2020
S přechodným obdobím do: 17.9.2020

Doba odezvy (TAT) od převzetí biologického materiálu do vydání výsledku

Platnost od: 17.6.2020
S přechodným obdobím do: 17.9.2020

Doporučení pro správné zavedení a používání POCT přístrojů měřící hematologické parametry

Platnost od: 20.3.2020

Stanovisko ČHS ČLS JEP k auditním a akreditačním činnostem – posuzovatel odbornosti 818

Platnost od: 11.12.2019
S přechodným obdobím do: 11.3.2020

Stanovisko ČHS ČLS JEP k uvolňování výsledků z hematologické laboratoře

Platnost od: 20.2.2019
S přechodným obdobím do: 31.5.2019

Nepodkročitelná minima odbornosti 818

Platnost od: 20.2.2019
S přechodným obdobím do: 31.5.2019

Přejít nahoru