Aktualizace statusu Laboratorní sekce ČHS ČLS JEP

3 června, 2024

Status Laboratorní sekce České hematologické společnosti byl aktualizován. Všechny provedené změny oproti předchozí verzi jsou pro přehlednost zvýrazněné kurzívou a modrou barvou písma.

Přejít nahoru