Zveřejnění zápisu ze schůze 26.5.2017

16 června, 2017

ÚHKT, Praha, seminární místnost budovy B, 3. patro 9,45 – 13,00 hod.

Přítomni (bez titulů): Amborská, Bourková, Malíková, Mikulenková, Juráňová, Hrachovinová, Matýšková, Řeháková, Opravilová, Roučková, Smetana, Kneiflová, Sadílek, Charvát, Zavřelová, Jelínková, Hrdinová, Šigutová, Chasáková, Rosenauerová, Radinová, Roučková

Omluveni (bez titulů): Pecka, Fátorová, Erbenová, Krištofová, Vytisková, Slavík, Mikešová

Hosté: Bednářová, Víková, Kolářová

Program:

 1. Zahájení a kontrola zápisu minulé schůze LS z 24. 2. 2017 (Mikulenková) – bez připomínek.
 2. Zápis ze schůze výboru ČHS (Mikulenková)K dispozici na www.hematology.cz.
 3. Informace ze schůze OK ML z 2. 3. 2017 (Charvát)
  1. nová organizační struktura ČIA v rámci zdravotnických laboratoří,
  2. požadavek ČSKB na detašovaná pracoviště – dle písemného sdělení MZ je povinnost poskytovat zdravotní služby pouze ve zdravotnických zařízeních, které mají personálně zabezpečeno poskytování péče dle vyhlášky,
  3. na webu ČIA vyvěšeny minima odborných společností,
  4. ČIA pořádá 13. 6. seminář pro zdravotnické laboratoře, jehož náplní bude vyjasnění odborných požadavků normy, za LS ČHS se aktivně účastní Charvát.
 4. Doporučení na požadavky na akreditaci pro hematologickou laboratoř (Matýšková)Konečná verze schválena členy LS – Mikulenková odešle výboru ČHS ke schválení.
 5. Doporučení pro referenční meze myelogramu – návrh (Fátorová, prezentace Sadílek)Po zapracování připomínek bude doporučení rozesláno členům LS ke schválení.
 6. Doporučení pro RM koagulačních vyšetření (Hrachovinová)Konečná verze schválena členy LS – Mikulenková odešle výboru ČHS ke schválení.
 7. Návrh vyhlášky MZ na stanovení odborných předpokladů pro výkon znalecké činnosti v oboru zdravotnictví pro tzv. „nelékařské odvětví“ (Mikulenková, Pecka)Doplněny požadavky dle doporučení ČHS.
 8. Odkaz na změny v doporučeních při zrušení textu (Mikulenková)Pro přehled provedených změn či zrušení textu bude v úvodu dokumentu uvedena zrušená část textu.
 9. SEKK
  1. změna v objednání cyklu DIF při překročení kapacity objednávek – upozornění na změnu v přesunutí cyklu na jiný termín dostane i přímo laboratoř – dosud pouze komunikace s vedením pracoviště (Opravilová, Mikulenková);
  2. po diskusi a námětu většiny zástupců zúčastněných pracovišť doporučení na prodloužení termínu odeslání výsledku DIF SEKK na 3 týdny.
 10. Doporučení „Stanovisko ČHS ČLS JEP k tzv. kritickým hodnotám“ platné od 30. 4. 2013 – Neočekávané výsledky/výsledky v kritických mezích (Šigutová)Doporučeno změnit na Doporučení ke kritickým hodnotám – návrh bude rozeslán k připomínkám.
 11. Referenční meze na MPV – dotaz RNDr. A. Sejkorová, ZábřehDoporučení pro RM pro hodnoty KO je orientační, nelze pro jednotlivé typy analyzátorů vypisovat meze pro MPV.
 12. RůznéVýbor ČHS předal LS žádost MUDr. Pagáčová Libuše z IKEM (Pracoviště laboratorních metod, Autotransfuzní jednotka IKEM – vedoucí lékař, odborný posuzovatel NASKL) na zařazení mezi odborné posuzovatele ČIA v odbornosti 818 – členy LS nedoporučeno, informaci předá Mikulenková výboru ČHS

Termín další schůze LS:

návrh – 24. 11. 2017, 9,45 h. – 13,00 h., ÚHKT

Přejít nahoru