Zveřejnění zápisu ze schůze 1.4.2019

30 dubna, 2019

15,30 – 17,00 h., hotel Jezerka, Seč

Přítomni (bez titulů): Fátorová, Malíková, Mikulenková, Hrachovinová, Matýšková, Zavřelová, Šigutová, Pulcer, Pecka, Roučková, Slavík

Omluveni (bez titulů): Erbenová, Řeháková, Juráňová, Opravilová, Smetana, Sadílek, Jelínková, Rosenauerová, Vytisková, Mikešová, Amborská, Bourková, Charvát, Kneiflová, Chasáková, Krištofová, Radinová

Hosté (bez titulů): Bradáčová, Tokár, Pavlíková, Trnavská, Schwarzová, Bártů

 1. Zahájení a kontrola zápisu minulé schůze LS ČHS ze 7. 12. 2019 (Mikulenková).
 2. Zápis z 3. schůze výboru ČHS z 18. 2. 2019 (Mikulenková) – viz www.hematology.cz.
 3. Informace ze schůze RAKL 27. 3. 2019; volba nových delegátů za hematologii – Malíková, Mikešová hlasováním přítomných členů LS potvrzeny jako členky RAKL za hematologii; řešena otázka nepodkročitelných minim dle vyhlášky 99/2012 – laboratorní hematologie ve svých doporučeních pouze zpřísňuje vyhlášku; návrh na změnu platových tříd pro VŠ nelékaře a laboranty – dopis odeslán na MZ, dle odpovědi ministra zdravotnictví zatím neřešeno. Více v příloze zápisu.
 4. Nové koagulační výkony v SZV pro rok 2019 – 96895 a 96896 – úpravy MZ, ve které došlo zcela nesmyslně k omezení pouze na trombotická centra; po rozhořčených reakcích slíbeno, že dojde k nápravě a výkony budou hrazeny pro specializovaná pracoviště (Hrachovinová).
 5. V návrhu vyhlášky 134/1998, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů pro r. 2020, schváleny nové koagulační výkony – statimové vyšetření FVIII, statimové vyšetření funkční aktivity vWF, statimové stanovení molekulárních markerů hemostázy (Hrachovinová).
 6. Doporučení pro diagnostiku LA (Zavřelová) – poslední verze k rozeslání na vědomí členům LS; připomínky do 8. 4. a poté bude předáno na výbor ČHS a ČSTH ke schválení.
 7. Nové položky v NČLP – stanovení koncentrace edoxabanu a kvantitativní stanovení FXIII. Položka „Silica Clotting Time“ bude založena v další verzi NČLP. Šigutová pošle Fátorové podklady pro metodiku do konce dubna. Položka reaktivní lymfocyty se nebude zakládat – odsouhlaseno členy LS; nadále bude součástí morfologických popisů v komentáři k DIF (Fátorová).
 8. Doporučení pro POCT v hematologii (Pulcer) – připomínky a aktuální stav ve vlastních zdravotnických zařízeních do 30. 4.
 9. Volba zástupce do odborného výboru pro akreditaci zdravotnických laboratoří ČIA na tříleté období (Mikulenková) – nadále zvolen MUDr. J. Charvát.
 10. Nový výkon POCT pro ACT – požadavek Společnosti kardiovaskulární chirurgie (Mikulenková) – frekvence výkonu velmi vysoká – bude nutné se domluvit se společností KVCH.
 11. Různé:
  • 3-populační dif (Mikulenková) – fyziologické meze specifické pro každý analyzátor, nelze vytvořit obecné RM.
  • SEKK KO – novinky (Matýšková) – informace o zvažovaném opětovném sloučení cyklů KO a DA s použitím nativní krve.

Termín další schůze LS:

27. září 2019, ÚHKT

Přejít nahoru