Zveřejnění zápisu ze schůze 8.4.2016

21 dubna, 2016

ÚHKT, Praha, seminární místnost budovy B, 3. patro 9,45 – 13,00 hod.

Přítomni (bez titulů): Charvát, Slavík, Sadílek, Malíková, Mikulenková, Juráňová, Hrachovinová, Amborská, Smetana, Matýšková, Zavřelová, Řeháková, Mikešová, Bourková, Erbenová, Jelínková, Opravilová, Fátorová, Chasáková

Omluveni (bez titulů): Blažková, Hrdinová, Rosenauerová, Pecka, Vytisková, Roučková, Radinová

Hosté: Víková, Ullrychová, Šigutová, Kolářová, Trnavská, Kneiflová

Program:

 1. Zahájení a kontrola zápisu minulé schůze z 5. 2. 2016 (Mikulenková)
 2. Informace ze 7. schůze výboru ČHS ČLS JEP konané 24.2.2016 (Mikulenková)
  • Výbor ČHS zaslal nesouhlasné stanovisko Společnosti klinické biochemie a České společnosti pro alergologii a imunologii s návrhem sdílení výkonů 96167 (KO s pětipopulačním diferenciálem) a 96315 (analýza krevního nátěru panopticky barveného) těmito odbornostmi.
  • Výbor ČHS zaslal nesouhlasné stanovisko společnosti Sysmex k žádosti firmy o možnost využití firemního programu pro hodnocení kontroly kvality namísto systému externí kontroly kvality garantované SEKK.
  • Výbor ČHS schválil navrhované supervizory za odbornost hematologie k programům SEKK na rok 2016: MUDr. Buliková, MUDr. Kessler, MUDr. Mikulenková, RNDr. Hrachovinová, MUDr. Matýšková, Mgr. Vrbacký.
  Celý zápis je na webových stránkách ČHS
 3. Informace ze schůze RAKL 14. 3. 2016 (Mikešová)Řešena nedělitelnost úvazku vedoucího laboratoře a jeho denní přítomnost na pracovišti, celý zápis je v příloze; další schůzka plánována na 13. 6. 2016.
 4. Informace ze schůzky Skupiny pro sdílené výkony 14. 3. 2016 (Mikulenková, Mikešová)Schůzky mezi výbory laboratorních společností se dosud neuskutečnily, jednání se uskuteční v co nejbližší době, celý zápis je v příloze; další schůzka plánována na 13. 6. 2016.
 5. NČLP – seznámení s principem (Fátorová, Ing. Zámečník)Požadavek na jasně definovanou komunikaci – z důvodu časové úspory je nutné dokumenty přepisovat do NČLP jen elektronicky. Matýšková rozešle stávající formulář v excelovské tabulce k připomínkám.
 6. Požadavky na akreditaci pro hematologickou laboratoř (Matýšková)Rozeslána tabulka k připomínkám, návrhy: jednotlivé testy pro vyšetření lupus antikoagulans (v SV jsou to samostatné výkony) je nutné akreditovat samostatně, faktory VIII a IX nelze dohromady s FXI a FXII.
 7. Informace – SEKK – návrh změnu v cyklu DIF – Metodika hodnocení a výběru expertních pracovišť (Mikulenková)Schváleno
 8. Změny v doporučení nepodkročitelných minim – schváleno výborem ČHS 24. 2. 2016 – platnost od 1. 4. 2016 (Mikulenková)
 9. Doporučení na EHK (Mikulenková)Prodiskutováno a schváleno, Mikulenková pošle na výbor ČHS ČLS JEP ke schválení.
 10. Revidované doporučení pro KO (Bourková, Matýšková)Prodiskutováno a schváleno, Mikulenková pošle na výbor ČHS ČLS JEP ke schválení.
 11. Doporučení – VKK koagulačních vyšetření (Hrachovinová, Jelínková, Malíková, Matýšková, Zavřelová)Prodiskutováno a schváleno, Mikulenková pošle na výbor ČHS ČLS JEP ke schválení.
 12. Doporučení Referenční meze pro koagulační stanovení u dětí a dospělých (Hrachovinová, Slavík)Doplněno věkové závislé cut off pro D dimery, změny mezí pro FVIII a FIX pro děti – návrh Jelínková.Termín: Jelínková zajistí schválení nových mezí pro FVIII a FIX pediatrickou sekcí do příští schůze.
 13. Doporučení na postup zavedení nového analyzátoru do laboratorního procesu včetně porovnání metod (Vytisková, Juráňová, Malíková)Diskuse návrhu – potřeba definovat minima, byly koupeny dva standardy CLSI k této problematice.Termín: připomínky Vytiskové do 16. 5. 2016.
  Slavík připomínkoval zápis a považuje toto doporučení za nadbytečné.
 14. Pořadí odběru krve na laboratorní vyšetření (Mikulenková)Návrh dle CLSI – bude objednán standard, dle něho bude upraven text.Termín: do příští schůze.
 15. Žádost o členství v LS
  • Mgr. Kneiflová Michaela – odsouhlasena jako členka LS (pro hlasovalo všech 19 přítomných členů LS).
 16. Různé
  • MUDr. Temlík – odpověď na elektronickou korespondenci je přílohou zápisu.
  • Žádost o povolení výjimky z nepodkročitelných minim pro pracoviště OKLT-HTO Nové Město.

Termín další schůze LS:

24. 6. 2016, 9,45 – 13,00 hod., ÚHKT

Přejít nahoru